Metodika poskytování příspěvku základním školám pro žáky prvních ročníků

Metodika poskytování příspěvku základním školám pro žáky prvních ročníků
14.4.2015
Město Ústí nad Labem poskytuje základním školám příspěvek pro žáky 1. ročníků ve výši 2.000 Kč na jednoho prvňáčka.

Rada města zároveň vyslovila požadavek na vytvoření pravidel, která radní svým usnesením schválili.

Poskytování příspěvku základním školám bude probíhat podle harmonogramu, který bude každoročně zaslán na jednotlivé základní školy a dále dle pokynů zřizovatele. Pokyn stanovuje postup při poskytování, čerpání a vyúčtování příspěvku na nákup učebních pomůcek a potřeb. Pokyn je závazný pro všechny ředitele základních škol a stanovuje konkrétní využití příspěvku i neuznatelné náklady. Příspěvek tak může být poskytnut například na sešity, obaly, výtvarný materiál, psací potřeby. Za neuznatelné náklady jsou stanoveny například kancelářské potřeby, tonery do kopírky nebo tiskárny.