Mezinárodní dětská delegace navštívila magistrát

Mezinárodní dětská delegace navštívila magistrát
22.1.2015
Dětskou delegaci přivítal 1. náměstek primátora Martin Hausenblas, MBA a náměstkyně Bc. Jana Bohuňková.

Fakultní základní škola České mládeže měla vzácné hosty: Učitele a děti z partnerských zemí společného dvouletého projektu ERASMUS+ spolupráce škol. Partnerskými školami jsou školy z Turecka, Francie, Estonska, Polska a Řecka. České setkání bylo zaměřeno na školní parlamenty a principy demokracie.

Ve škole byly českými učiteli vedeny pracovní dílny, všichni navštívili Parlament ČR v Praze a v Ústí hosty přijalo vedení města. Budovu magistrátu tak navštívily téměř tři desítky dětí v doprovodu pedagogů.

Setkání na ústeckém magistrátě bylo neformální a děti i dospělí probírali mnoho věcí, například jak je důležité tvrdě pracovat, aby člověk mohl mít dobrý pocit, že něco umí nebo něčemu rozumí a mohl tak být potřebný pro ostatní. Na závěr děti zkušebně hlasovaly o významných změnách v Ústí nad Labem pod vedením náměstka Hausenblase, což je opravdu zaujalo. „Děti jsme posadili do role zastupitele a nechali jsme je hlasovat o tom, co chtějí změnit. Výsledek jejich hlasování je pro nás zajímavý: zakázat kouření, zakázat drogy a změnit nekvalitní jídlo,“ doplnil výsledek hlasování náměstek primátora Martin Hausenblas, MBA.

Hosté pak předali malé dárky a osobně popřáli našim politikům hodně úspěchů v jejich složité práci.

Koordinátorka projektu Mgr. Petra Holasová říká: „Jsme rádi, že nás vedení města takto přivítalo, naši projektoví partneři to velmi ocenili a byli nadšeni osobním a milým přístupem obou náměstků, pro politiky neobvyklým. Když jsme odcházeli z magistrátu, naši hosté mě potěšili konstatováním, že mají pocit, že je naše město v dobrých rukách a drží nám palce.“

„I pro nás byla návštěva dětí velmi zajímavá, protože je důležité naslouchat dětem, které přistupují k řešení problému bez předsudků,“ uvedla k setkání náměstkyně Bc. Jana Bohuňková.