Mezinárodní konference na UJEP

Mezinárodní konference na UJEP
13.5.2009
Náměstkyně primátora Zuzana Kailová přivítala na ústecké univerzitě účastníky mezinárodní konference „Strategie technického vzdělávání v reflexi doby“.

   „Tématem Vašeho setkání je velmi aktuální téma, neboť se nacházíme v době, kdy zájem o technické vzdělávání roste. Zřejmě jde o reakci na nezaměstnanost a na ztížené hledání práce v klasických oborech. Podle nedávného průzkumu, ale nejde o navýšený zájem pouze u mladých, kteří se rozhodují o svém budoucím zaměstnání, ale poptávka po technicky orientovaných kurzech se navyšuje také mezi dospělými“, řekla na úvod konference Kailová s tím, že také strojírenské či elektrotechnické firmy mají zvýšený zájem o technicky zdatné pracovníky. A technickým oborům by se podle náměstkyně primátora Zuzany Kailové neměly vyhýbat ani ženy. „Na technicky zaměřených školách bývají ženy spíše vzácností. Dle mého názoru, je potřeba je motivovat a přesvědčit, že jejich dovednosti a schopnosti jsou stejně dobře potřebné a využitelné, jako u jejich mužských kolegů“.

   Třídenní konferenci hostí Katedra aplikovaných disciplín Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

   Jejím cílem je prezentace nejnovějších teoretických i praktických poznatků, výsledků v oblasti technického vzdělávání a inženýrské pedagogiky a postupů odpovídajících novým trendům technického vzdělávání, aplikacím informačních a komunikačních technologií i výuce v příbuzných předmětech a oborech. Konference je příležitost k setkání, výměně zkušeností o současném stavu a strategiích v dané oblasti a aplikacích dosažených výsledků v praxi.