Meziresortní komise podpořila jezero Milada

Meziresortní komise podpořila jezero Milada
11.2.2016
V Ústí nad Labem se 11. února 2016 konalo 45. výjezdní zasedání meziresortní komise. Hostem byla primátorka města Věra Nechybová.

Primátorka města Ústí nad Labem Věra Nechybová společně s ředitelem Palivového kombinátu Petrem Lencem představila přítomným projekt s názvem Rekreační území – východ, jehož cílem je vytvoření plovoucího zařízení na jezeře Milada a vybudování přípojky elektro.

Představovaný projekt je součástí plánované komplexní revitalizace areálu jezera Milada, kde započala příprava rekreační oblasti. Cílem projektu je oživení oblasti a přínosem změny je vytvoření rekreační oblasti.

Primátorka Věra Nechybová přítomné požádala o podporu a realizaci tohoto projektu. Meziresortní komise jeho realizaci podpořila.

Komise dále jednala o řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Na programu jednání meziresortní komise byly mimo jiné informace o plnění usnesení vlády, kterým byl schválen seznam "prioritních projektů" programu řešení ekologických škod (15 miliard), a informace o stavu čerpání finančních prostředků a realizaci projektů programu.