Mikuláš naděloval v ZŠ Husova

Mikuláš naděloval v ZŠ Husova
6.12.2011
Primátor města Vít Mandík se s náměstkyní Zuzanou Kailovou zúčastnili Mikulášské besídky v ZŠ Husova v Krásném Březně.

Představitelé města Ústí nad Labem byli na úvod přivítáni ředitelem ZŠ a ZUŠ Husova Miloslavem Weinertem. Po úvodním slovu následovala celá řada vystoupení žáků školy, kdy hosté měli možnost shlédnout vystoupení mažoretek, poslechnout si vystoupení dětských pěveckých sborů různých věkových kategorií, dále uvidět hudební vystoupení trubka + klavír, kvartet příčných fléten a nakonec si poslechnout i učitelský pěvecký sbor. Představení společně s primátorem a náměstkyní primátora sledoval 1. stupeň ZŠ Husova tedy 172 dětí.

Na závěr besídky předal primátor společně s Mikulášem, čertem a anděly všem žákům drobný dárek. Děti pro primátora města Ústí nad Labem Víta Mandíka připravili překvapení v podobě ručně vyrobeného keramického betlému, který mu věnovali. Součástí besídky, bylo také vyhlášení soutěže o nejkrásnější stromeček. Zástupci města Ústí nad Labem pak vybrali ten nejkrásnější.

Bylo to příjemné dopoledne v milé přítomnosti dětí, mikulášská besídka se ZŠ Husova povedla, je vidět, že si na ní děti i pedagogové dali záležet a musím přiznat, že plno dětí je zde hudebně a pěvecky nadáno, což mě těší,“ řekl primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík na závěr besídky.