Mimořádná kontrola v Předlicích

Mimořádná kontrola v Předlicích
17.3.2011
Náměstek primátora Jan Řeřicha společně s ředitelem městské policie Pavlem Bakulem kontrolovali úklid a stav domů v Předlicích.

   „Zaměřili jsme se také na výskyt černých skládek a kontrolu obyvatel. Tato ústecká čtvrť je známá tím, že se sem stahují lidé ze Slovenska a někteří místní je označují za nepřizpůsobivé“, upřesnil náměstek primátora Jan Řeřicha a dodal: „Není také možné, aby v ulicích stály poloprázdné kontejnery a všude kolem se válely odpadky. Údaje z kontrolního dne předáme úředníkům sociálního odboru, kteří se zaměří na zneužívání adres k tomu, aby dostali příspěvek na bydlení“.

   „Celkem jsme zkontrolovali 115 domů. Z nich 70 je v dobrém stavu, 23 jich je z poloviny obydlených a 22 domů je neobydlených – zničených. 46 domů není podle zákona označeno popisnými čísly a 7 domů vykazuje ve vnitřních prostorách skládky odpadu“, upřesnil výsledky kontrolní akce ředitel městské policie Pavel Bakule.

  „V ulicích Hrbovická, Řeháčkova a Marxova jsme zaznamenali rozsáhlé skládky odpadu. U 43 objektů jsme zjistili, že jsou zaevidováni vlastníci s trvalým bydlištěm mimo Ústí nad Labem. Někteří žijí v Jaroměři, další v Trutnově nebo v Semilech. Z toho je patrné, že domy byly získány za účelem jiným, než k trvalému bydlení“, doplnil výsledky kontrolní akce náměstek primátora Jan Řeřicha a dodal: „V kontrolách nepolevíme, nemůžeme si dovolit, aby tato městská část byla rájem krys, potkanů a švábů. Nesouhlasím však s tím, aby úklid nepořádku na soukromých pozemcích provádělo město. Z peněz nás všech daňových poplatníků. Budeme proto hledat cestu, aby toto učinili sami původci odpadu. Dalším problémem je přilehlá zahrádkářská kolonie, kterou v příštích dnech také velmi důkladně zkontrolujeme. Je možné, že zbytky zahradních domků jsou neoprávněně využívány k trvalému bydlení. To nemůžeme dopustit. Vzhledem k tomu, že pozemky jsou v majetku města, budu velmi rád, pokud se nám podaří tyto dnes již nikomu nepatřící torza zahrádek změnit na otevřenou travnatou plochu. Budeme také informovat stavební úřad o stavu některých objektů a předpokládám, že dojde k vydání demoličních výměrů, protože jsme zde viděli objekty, které ohrožují bezpečnost osob pohybujících se na veřejné komunikaci“.