Ministerstva dala za pravdu Kubatovi

Ministerstva dala za pravdu Kubatovi
29.5.2009
Ministerstvo vnitra dalo za pravdu primátorovi města, který dopisem z března letošního roku předal podněty na změnu právní úpravy práva shromažďovacího.

   Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem pro lidská práva a národnostní menšiny zpracovalo návrh zákona, kterým se změní zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Ministr vnitra teď pracuje na konečném znění vládního návrhu zákona. Ministerstvo také připravuje metodickou příručku, která by měla pomoci obecním a krajským úřadům při aplikaci zákona o právu shromažďovacím. Dalším počinem bude vydání tzv. kalendáře rizikových dnů, který výrazně ulehčí kompetentním správním orgánům situaci při rozhodování o případném zákazu konání řádně oznámeného shromáždění.

   „Jsem velmi rád, že se obě ministerstva rozhodla vyjít vstříc našim požadavkům. Jsem rád, že se rozhodla řešit problémy měst, která se tak dostávají do nelehké situace. Předně oceňuji snahu prosadit legislativní změny zákona, které se především dotknou lhůt pro zákaz akce a vyjmenují důvody pro zákaz shromáždění“, řekl primátor Jan Kubata. Dosavadní zákon je podle Kubaty spíše na straně organizátorů akcí, kteří mají oznámení po stránce formální precizně zpracovaná a lhůta tří dnů, které úřady mají na rozhodnutí, se vztahují i na dny volna. Nepostačí proto pro úkony, které musí úřad podle zákona realizovat, tzn. posoudit a vyhodnotit samotnou akci, vyhotovit příslušné rozhodnutí a vyvěsit ho na úřední desce.