Ministerstvo kultury uvolnilo 50,5 mil. korun na výstavbu muzejní expozice

Ministerstvo kultury uvolnilo 50,5 mil. korun na výstavbu muzejní expozice
18.5.2016
V Ústí nad Labem vznikne rozsáhlé muzeum evropského významu a důležitý příspěvek ke zpracování evropské historie.

Ministerstvo kultury informovalo, že registrovalo investiční akci obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum na výstavbu muzejní expozice „Naši Němci“. Tato expozice existuje zatím ve formě 3D modelů, které jsou od začátku roku 2013 průběžně prezentovány odborné i široké, české i zahraniční veřejnosti. Díky schválené investici Ministerstva kultury ve výši 50,5 mil. Kč nyní Collegium Bohemicum může stálou expozici o rozloze více než 1,500 m² postavit.

Radou města Ústí nad Labem bylo schváleno dle požadavků Ministerstva kultury ČR nové znění zakládací smlouvy společnosti Collegium Bohemicum o. p. s., jehož součástí je zvýšení počtu zástupců v kolektivních orgánech společnosti Collegium Bohemicum o.p.s. V 9členné správní radě jsou tak 2 členové za město Ústí nad Labem, 3 členové za Ministerstvo kultury ČR, 2 členové za UJEP, 2 členové za Společnost pro dějiny Němců v Čechách. V 6členné dozorčí radě jsou 2 členové za město Ústí nad Labem, 2 členové za Ministerstvo kultury ČR, 1 člen za UJEP a 1 člen za Společnost pro dějiny Němců v Čechách.

„Jednali jsme velmi intenzivně se všemi subjekty, abychom neprodleně splnili podmínky ministerstva a abychom odvrátili další hrozby udělení sankcí našemu městu. Jsme rádi, že se dotaci podařilo získat, a zaměříte se na to, aby byla výstava realizována, aby sloužila veřejnosti a aby se podařilo prohloubit česko-německé vztahy,“ doplnil 1. náměstek Jiří Madar.

Collegium Bohemicum nyní vyhlásí půlroční výběrové řízení na zhotovitele, který expozici postaví podle již připraveného projektu. Plánované otevření muzea v roce 2018 se může stát součástí oslav 100 let od vzniku Československa.