Ministerstvo vnitra: „Jednání zastupitelstva bez chyb"

Ministerstvo vnitra: „Jednání zastupitelstva bez chyb"
11.6.2014
Rada města Ústí nad Labem byla seznámena s rozhodnutím Ministerstva vnitra.

Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, zamítlo ve všech bodech halasně v ústeckých médiích komentovaný podnět k tzv. výkonu dozoru, který na začátku dubna podala skupina místních politiků a zástupců politických stran ODS a TOP09.

Tato zamítnutá stížnost se týkala bodů projednávaných na březnovém zastupitelstvu. Konkrétně zastupitelstvem přijatých usnesení týkajících se „Revitalizace Domu kultury“, „Sektorové centrum – demolice“, „Činoherní studio města Ústí nad Labem“ a bod „Rezignace náměstkyně primátora a volba členů RM“.

Ministerstvo vnitra nedospělo k závěru, že by byly naplněny podmínky pro uplatnění dozorových opatření,“ uvádí se mimo jiné ve stanovisku Ministerstva vnitra. „Ani na chvilku jsem nepochyboval o tom, že právo je na naší straně,“ komentuje stanovisko ministerstva náměstek primátora Pavel Boček a dodává: „Ze strany stěžovatelů nešlo úplně od začátku o nic jiného, než o vytvoření bouře ve sklenici vody. Ale pár měsíců před volbami se jim ani nemůžu divit“.

Stojí zato připomenout, že výše uvedené zamítnutí není jediné, které město v nedávné době obdrželo. V polovině května letošního roku město obdrželo reakci Ministerstva vnitra na podnět o. s. Stop tunelům ve věci rozdělení dotací na činnost činohry v Ústí nad Labem pro rok 2014. A Ministerstvo vnitra v této věci konstatuje, že veškeré kroky učiněné ze strany města Ústí nad Labem byly provedeny v souladu s platnou legislativou. Žádné pochybení nenalezlo ministerstvo ani u dalšího podnětu z konce loňského roku od o. s. Stop Tunelům, týkající se jednacího řádu Zastupitelstva města Ústí nad Labem. Pochybení nebylo zjištěno také u dubnového podnětu Jiřího Brodského, který směřoval proti usnesení zastupitelstva týkající se revitalizace Domu kultury a demolice Sektorového centra.