Ministryně práce a sociálních věcí v Ústí nad Labem

Ministryně práce a sociálních věcí v Ústí nad Labem
26.9.2014
Mgr. Michaela Marksová navštívila Ústí nad Labem, tématem jednání s vedením města byly zejména sociálně vyloučené lokality.

Ministryně navštívila lokalitu Předlice a setkala se v Ústí nad Labem také se seniory. „Paní ministryni jsme seznámili s konkrétními kroky, které město podniká ke zlepšení stavu v sociálně vyloučených lokalitách a jsem rád, že po návštěvě Předlic sama ministryně uvedla, že bez pomoci státu nemohou obce účinně jednat,“ řekl primátor Mandík.

Ministryně Marksová dodala: „Pracujeme na změnách legislativy s důrazem na to, aby obce měly dostatečné a účinné nástroje v problematice v sociální oblasti a v oblasti sociálního bydlení.“

V rámci své návštěvy si ministryně prohlédla za doprovodu primátora města Víta Mandíka, náměstka primátora Pavla Bočka a poslankyně Parlamentu ČR a radní města pro sociální oblast Zuzany Kailové Domov pro seniory Bukov a pohovořila s klienty domova.

Seniorům věnujeme velkou pozornost a usilujeme o to, aby se jim v našem městě dobře žilo,“ řekla radní města Kailová.