Mírový běh proběhl naším městem

Mírový běh proběhl naším městem
2.7.2014
Jeden z nejvýznamnějších štafetových běhů světa zavítal do Ústí nad Labem. Ústečané se k běžcům připojili.

Tento neobyčejný běh s hořící pochodní, kterou postupně nesou statisíce dobrovolných běžců přes více než 140 zemí světa, symbolizuje přátelství, mír a harmonii. „Mám velkou radost z toho, že běžci Mírového běhu zavítali do našeho města, připojili jsme se tak k ostatním městům, která podporují přátelství, mír a harmonii,“ uvedla poslankyně Zuzana Kailová. K běžcům se připojily i učitelky z Mateřské školy Kameňáček. „Chceme dát příklad našim dětem. Tato myšlenka se nám líbí a rády jsme ji podpořily,“ uvedla ředitelka školky Petra Fiklíková.

Běžci do Ústí nad Labem přiběhli z Litoměřic a zastavili se v Domě dětí a mládeže, kde byli přivítáni potleskem nadšených dětí z ústeckých mateřských škol. Samotní běžci měli pro děti připravené hry a soutěže a vyprávěli si společně o poselství, která svými činy chtějí sdělit celému světu. Děti si mohly podržet pochodeň, vložit do ní svá tajná přání nebo symbolicky oběhnout svět s mírovým cestovním pasem, do kterého dostaly u každého světadílu razítko na památku.

Součástí zastávky Mírového běhu v Ústí nad Labem bylo také jmenování Stromu míru, který vybral radní města a ředitel Domu dětí a mládeže Jan Eichler. Zvolena byla lípa přímo před domem dětí, která bude symbolem míru a přátelství v našem městě. Plaketu Stromu míru slavnostně odhalila poslankyně Poslanecké sněmovny a radní města Zuzana Kailová společně s ředitelem a radním Janem Eichlerem.

Společné foto běžců, zástupců města Ústí nad Labem a dětí u nově jmenovaného Stromu míru.

Zástupkyně z řad učitelek mateřských škol obdržely děkovné listy podepsané samotnými běžci.

Plaketa u Stromu míru, který stojí před Domem dětí a mládeže Ústí nad Labem.