Modernizace registru jízdních kol

Modernizace registru jízdních kol
8.1.2014
Registr jízdních kol, který Městská policie Ústí nad Labem provozuje od roku 1993, čeká modernizace. Rozhodl o tom primátor Vít Mandík.

V evidenci je dosud zaregistrováno na 1758 bicyklů, ale registr již není pro práci městské policie vyhovující. Připravuje se zefektivnění a modernizace programu. Starý program neumožňoval zpracovat fotografie jízdních kol. V novém programu budou aktualizována data o jízdních kolech a jejich majitelích, včetně případných telefonních čísel majitelů. Vedení města počítá s uvedením tohoto programu do praxe počátkem měsíce dubna, kdy městská policie ve svých obvodech vyrozumí již zaregistrované majitele a vyzve je k aktualizaci registrace svého jízdního kola.

Tímto krokem bude usnadněna práce městských strážníků při namátkových kontrolách cyklistů. Strážník bude mít možnost zkontrolovat jak číslo rámu, tak porovnat vzhled kola s fotografií z evidence. Zároveň budou majitelům vystaveny nové průkazy o registraci jízdního kola. Celá akce usnadní pátrání po odcizených jízdních kolech jak městské policii, tak i Policii ČR.

V rámci kampaně o bezpečném provozu na silnici budou strážníci ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy nabízet také žákům základních škol, kteří se zúčastňují celoroční výuky, aby svá kola zařadili do databáze jízdních kol vedené městskou policií.