Mojžířští se zlepšili!

Mojžířští se zlepšili!
8.12.2011
Náměstkyně primátora Zuzana Kailová a místostarosta městského obvodu Střekov Václav Křeček slavnostně zakončili projekt „Zlepši se!“ na ZŠ Hlavní v Mojžíři.

Projekt „ZLEPŠI SE!“ byl finančně podpořen z fondu primátora města Ústí nad Labem. Finanční prostředky byly určeny na realizaci projektů zaměřených na eliminaci kriminogenních jevů u dětí a mladých lidí v Ústí nad Labem. Bylo podpořeno 12 projektů škol a neziskových organizací celkovou částkou tři sta tisíc korun.

Zástupci města a pedagogové ZŠ Hlavní v Mojžíři v rámci projektu „Zlepši se!“ slavnostně předali žákům školy hodnotné ceny. Ceny byly uděleny třídním kolektivům druhého stupně školy za nejlepší výsledky školní soutěže. Žáci školy soutěžili v různých kategoriích například v dodržování školního řádu, slušného chování a vyjadřování ve výuce i o přestávkách, přezouvání během celého dne, dodržování pořádku v šatnách a třídách, stavu žákovských knížek.

Gratuluji vítězům, které jsme dnes ocenili. Blahopřání k úspěchu patří ale všem žákům a škole za zlepšení celkové situace. Projekt, jak je vidět, byl úspěšným a přinesl celou řadu pozitivních změn v prostředí kolektivů, učeben a dalších prostor školy,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.