Přístavní pod vodou

Přístavní pod vodou
14.1.2011
Z důvodu stoupající hladiny řeky Labe došlo dnes v noci k uzavření silnice č. I/30 (ul. Přístavní) v úseku pod Mostem Dr. E. Beneše.

Z důvodu zajištění plynulosti dopravy a bezproblémového provozu MHD byl pro individuální dopravu uzavřen most Dr. E: Beneše. Objízdná trasa je vedena přes Mariánský most.

Objízdné trasy jsou řádně vyznačeny, a to v tomto rozsahu:

Osobní automobily ve směru Praha – Děčín:
Pražská – MOK Pod Větruší – Malá hradební – U Nádraží – Předmostí

Osobní automobily ve směru Děčín – Praha:
Předmostí – Velká hradební – Pařížská – Brněnská – Panská – U Trati – MOK Pod Větruší – Pražská

Nákladní vozidla obousměrně:
Předmostí – Důlce – Hoření – Krušnohorská – Sociální péče – Božtěšická – Všebořická – Havířská – D8 – Žižkova – MOK Pod Větruší – Pražská.

Upozornění: Po dobu zaplavení komunikace Přístavní bude uzavřena ul. Masarykova v úseku Klíšská – Pařížská.

Na nejzatíženějších křižovatkách došlo k vypnutí světelné signalizace a na všech uzlových bodech jsou rozmíštěny hlídky Policie ČR a MP, které v případě potřeby řídí dopravu. Žádáme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení a dbali pokynů hlídek Policie ČR a MP.

Aktuálně:

V dopoledních hodinách 14.1.2011 byla uzavřena „stará“ – původní část ulice Žižkova naproti Makru z důvodu vylití Hostovického potoka na tuto komunikaci.