Možnost získání dotací

   

Statutární město Ústí nad Labem
prostřednictvím oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb; Odboru školství, kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem vyhlašuje

 

DOTAČNÍ PROGRAM
na poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2016
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Dotační tituly:

  • pro registrované poskytovatele sociálních služeb
  • na činnosti v oblasti podpory rodiny
  • na občanské aktivity svépomocného charakteru

O dotace mohou žádat registrovaní poskytovatelé sociálních služeb a neziskové organizace. O dotace lze žádat po splnění podmínek zpracovaných v „Zásadách dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním 2016“ (dále jen Zásady dotačního programu).

Zásady dotačního programu, formuláře a platný komunitní plán péče jsou k dispozici na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz (Rychlá orientace – Formuláře ke stažení) nebo www.socialni-sluzby-usti.cz

Případné informace k dotačnímu programu na rok 2016 lze získat na telefonních číslech: 475 271 119, 475 271 360.

Uzávěrka došlých projektů je 29. 10. 2015 
(upřesňující informace viz Zásady dotačního programu)SOUBORY K DOTAČNÍNU ŘÍZENÍ KE STAŽENÍ >>>> (.zip, 494kB)