Mše za polské oběti

Mše za polské oběti
18.4.2010
Vedení města Ústí nad Labem, zástupci katolické církve i veřejnosti se dnes v ústeckém šikmém kostele zúčastnili mše za oběti leteckého neštěstí polského prezidentského páru.

Mši sloužil ústecký arciděkan Miroslav Šimáček. Primátor města Jan Kubata se jí zúčastnil společně s rodinou.

Město Ústí nad Labem se stejně tak, jako celá řada dalších měst, připojilo k uctění památky obětí leteckého neštěstí, které připravilo Polsko o nejvýznamnější představitele státu. „Tato zpráva nás zasáhla o to víc, že Polsko je nejen naším sousedem, ale také důležitým spojencem. V našem regionu procházely česko-polské vztahy obdobími intenzívní spolupráce i obdobími oslabení nejen kontaktů, ale i vzájemného porozumění. V minulosti jsme se však v každém případě často obohacovali a inspirovali – vzpomeňme svatého Vojtěcha, jagellonské krále a jejich dobu, nebo hrdinná polská povstání v 19. století. Vzpomeňme tragédii druhé světové války, ale i klíčové okamžiky odporu proti komunistické diktatuře, jakými bylo poznaňské povstání, Pražské jaro, hnutí Solidarity. V mnohém podobné bylo i hledání cesty jak překonat následky komunismu“, uvedl ve svém vystoupení v závěru mše Kubata.

Dnešní česko-polské vztahy podle něj zaznamenávají jedno ze svých nejplodnějších období. Obě země zvládly nelehké období transformace a řadí se mezi úspěšně se rozvíjející země Evropy. Ve stejném okamžiku vstoupily do Severoatlantické aliance a staly se jejími spolehlivými členy. „Od roku 2004 jsme společně členy Evropské unie a máme řadu podobných názorů na to, jakým směrem by se tato organizace evropské spolupráce měla ubírat“, konstatoval primátor.