Muzikál Kleopatra pomohl seniorům

Muzikál Kleopatra pomohl seniorům
25.6.2013
Organizátoři muzikálu Kleopatra pomohli seniorům z domova pro seniory Velké Březno. Na odstranění škod po povodni věnovali 100 000 Kč.

Povodeň v Ústí nad Labem zasáhla i Domov pro seniory Velké Březno. Senioři museli být evakuováni a po dobu nezbytně nutnou byli umístěni v jiných domovech ve městě. Vrátit se mohli až týden po kulminaci hladiny řeky. Organizátoři muzikálu Kleopatra v čele s Michalem Davidem, autorem muzikálu, se rozhodli věnovat postiženému domovu částku 100 000 Kč na obnovu areálu.

Vytopeno bylo technické zázemí domova, ubytovací prostory zasaženy nebyly, i tak vznikla domovu značná škoda. Michalu Davidovi a organizátorům muzikálu Kleopatra velice děkujeme za jejich štědrý dar, který bude sloužit dobré věci, a účinkujícím za skvělé představení,“ poděkovala náměstkyně Kailová.

Slavnostní předání šeku proběhlo před vyprodaným letním kinem na začátku vystoupení. Dar Domovu pro seniory ocenili lidé bouřlivým aplausem.