Myslíme na vás, senioři

Myslíme na vás, senioři
19.1.2016
Z podnětu primátorky města Věry Nechybové proběhlo první letošní setkání vedení města, Městské policie a Policie ČR se seniory.

Toto setkání v rámci projektu prevence kriminality „Myslíme na Vás“ reagovalo na současnou bezpečnostní situaci v našem městě a na poslední případ, kdy několik seniorů bylo přepadeno a okradeno pachatelem, který byl již dopaden, a to i díky městskému dohlížecímu kamerovému systému. Cílem tohoto projektu je zvýšená ochrana seniorů a handicapovaných občanů našeho města před trestnou činností a zvyšování pocitu bezpečí této skupiny lidí. V našem městě žije v současné době okolo čtrnácti tisíc občanů starších šedesáti pěti let, což je právě ta skupina osob, která je nejvíce zranitelná, a které nejvíce hrozí to, že se stane obětí nějaké trestné činnosti. Strážníci ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy se těmto problémům věnují již několik let a dá se konstatovat, že na snížení počtu trestných činů a přestupků mají svůj podíl. Jak uvedla primátorka města Věra Nechybová: „V rámci tohoto projektu musíme oslovit co největší počet seniorů a handicapovaných občanů, abychom co nejvíce eliminovali trestnou a přestupkovou činnost, páchanou na těch nejzranitelnějších osobách.“ Tématem budoucích přednášek budou ochrana majetku a zdraví, finanční gramotnost a ochrana vlastní osoby.

Na setkání, kterého se zúčastnilo přes 100 seniorů, byla hlavním tématem osobní ochrana a ochrana majetku. Přednáška byla zakončena diskusí a výměnou bohatých životních zkušeností. Setkání strážníků městské policie se seniory v prostorách Kulturního domu se bude pravidelně opakovat.