Na centrální ploše více zeleně

Na centrální ploše více zeleně
6.10.2010
Na Mírovém náměstí se objevila nová zeleň. Jde o zimovzdorné bambusy.

   Zvýšení podílu zeleně ve městě požadovalo na besedě v Informačním centru v paláci Zdar 22. října minulého roku mnoho z účastníků „Fóra Zdravého města“. Jedním z námětů, jež se objevily také v řadě anket, se stalo i ozelenění Mírového náměstí. Na základě těchto podnětů byl osloven tvůrce architektury Mírového náměstí ak. arch. Michal Šrámek, s tím, zda by se požadavky občanů pokusil zahrnout do své vize.

   Architekt Šrámek zpracoval Studii doplnění ozelenění Mírového náměstí o přemístitelnou zeleň ve 3 variantách, ze kterých byla vyhodnocena varianta nepravidelného ozelenění celkem 12 vysokými květními nádobami, v pásu mezi stávajícími stromy a fontánami při severní straně náměstí. V další etapě byla zpracována projektová dokumentace atypických sklocementových přemístitelných květních nádob, které musely reagovat na proměnlivý sklon Mírového náměstí a na přání města – zajistit na náměstí pokud možno trvalou zeleň. Zároveň architekt řešil problém kompromisu své vize využití pro doplnění ozelenění náměstí rostlin typu Miscanthus sinensis Gracillimus (které by však na Mírovém náměstí mohly vymrzat), s technickými možnostmi velikosti nádob, možnostmi zajištění jejich protimrazového vystrojení a s možnostmi péče o vysázené rostliny.

   Na základě mnohých diskusí s odbornými zahradnickými firmami byla nakonec zvolena pro výsadbu rostlin varianta výsadby zimovzdorných bambusů, které by měly dorůstat výšky 1,5 až 2,5 m.

   Teprve po tomto dořešení vyhlásil odbor správy a evidence majetku MmÚ, ve spolupráci s odborem životního prostředí v rámci akce „Ozelenění Mírového náměstí v Ústí n.L. přemístitelnou zelení“ dvě výběrová řízení:

a) na zajištění veřejné zakázky na výrobu 12 ks květníků navržených ak. arch. Michalem Šrámkem (z výběrového řízení vzešla jako zhotovitel spol. WOLF PREFA s.r.o., Partyzánská 23, Praha 7, s nabídkovou cenou 138 552 Kč, bez DPH, včetně dopravy).
b) na zajištění veřejné zakázky na vystrojení 12 vyrobených květních nádob tepelnou izolací, drenážními vrstvami a nezbytným substrátem a osázení rostlinami zimovzdorných bambusů (na základě výběrového řízení byla vyhodnocena nejvýhodnější nabídka p. Rudolfa Müllera, Libouchec 20, s nabídkovou cenou 140 760 Kč, včetně DPH)

   Dne 4. 10. 2010 dovezl zhotovitel sklocementové květní nádoby na Mírové náměstí, kde byly rozmístěny. Dodavatel dokončil ozelenění Mírového náměstí včera odpoledne. Celkové náklady činí 307 tisíc korun.