Na hasičskou zbrojnici přispěl kraj

Na hasičskou zbrojnici přispěl kraj
16.12.2015
Město Ústí nad Labem obdrželo z Fondu Ústeckého kraje investiční dotaci ve výši 350.000,- Kč na odkup hasičské zbrojnice.

 

Město Ústí nad Labem obdrželo z Fondu Ústeckého kraje investiční dotaci ve výši 350.000,- Kč na odkup hasičské zbrojnice (katastrální území Střekov) od Českých drah a.s. (celková kupní cena je 720 000 Kč). Odkoupení bylo schváleno Zastupitelstvem města Ústí nad Labem 16. 12. 2014, zápis na list vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem byl proveden katastrálním úřadem dne 20. 10. 2015. Nabyté nemovitosti budou i nadále sloužit společnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Střekov. Objekt bývalé vodárny slouží zčásti také jako historická vodárna, kterou provozuje Zubrnická museální železnice a je zpřístupněna veřejnosti.