Na jednání primátorů v Brně město reprezentoval náměstek primátora Martin Mata

Na jednání primátorů v Brně město reprezentoval náměstek primátora Martin Mata
27.1.2015
Primátoři, zástupci měst i Ministerstva pro místní rozvoj poprvé jednali o využívání dotací v metropolitních aglomeracích.

Na radnici v Brně jednali ve středu 21. ledna. Cílem setkání bylo vzájemně se seznámit, prodiskutovat aktuální stav přípravy strategií městských aglomerací a nastínit další postup pro čerpání dotací z Evropské unie.

Čerpání dotací prostřednictvím regionálních operačních programů končí. Jedním z jejich nástupců na úrovni NUTS II budou integrované územní investice určené pro sedm metropolitních aglomerací, které vznikly kolem velkých měst. Ty vláda vyhlásila v oblastech mezi Ústím nad Labem a Chomutovem, Hradcem Králové a Pardubicemi a v okolí Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a Olomouce.

Hlavním požadavkem primátorů bylo zvýšení množství evropských peněz, které mohou využít. Brněnský primátor Petr Vokřál, který byl hostitelem kolegů, shrnul závěry jednání s tím, že klíčovým elementem je požadavek, aby integrujícím prvkem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj. Důležitý je i požadavek na navýšení alokace na 65 miliard, které jsou vyhrazeny pro ITI.

V tuto chvíli pracujeme na projektových záměrech města, které budou obsahovat 4 prioritní osy, a my chceme využít celý jejich potenciál,“ přiblížil záměry města náměstek primátora Bc. Martin Mata, MBA.