Na každého žáka první třídy základní školy opět 2.000 Kč

Na každého žáka první třídy základní školy opět 2.000 Kč
15.4.2016
Rada schválila poskytnutí 2 tisíc korun na každého žáka první třídy základní školy pro školní rok 2016/2017.

Od roku 2012 není základním školám poskytován příspěvek z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, ze kterého byl v předchozích letech hrazen nákup učebních pomůcek pro žáky 1. tříd, proto město Ústí nad Labem na nákup pomůcek přispívá. A je tomu tak i letos, v rozpočtu odboru městských organizací a školství byla pro rok 2016 alokovaná částka ve výši 2 miliony korun.

Peníze budou po řádném vyúčtování převedeny přímo základním školám, aby opět děti v první školní den byly přivítány v lavicích plných pomůcek. Město tradičně tímto způsobem pomáhá rodinám s malými dětmi, které by pomůcky pro své prvňáčky musely nakupovat z rozpočtů domácností.

Ve školním roce 2015/16 zahájilo povinnou školní docházku 1 144 žáků. Poskytnutý finanční příspěvek byl ve výši 2 000 Kč na jednoho žáka první třídy, celkem bylo na pořízení učebních pomůcek vydáno v loňském roce 2 288 tis. Kč.