Na Klíši jsou ukončeny opravy komunikace

Na Klíši jsou ukončeny opravy komunikace
15.8.2014
V Ústí nad Labem průběžně probíhají další opravy komunikací.

V průběhu srpna byla vyspravena další komunikace, tentokráte ulice Štefánikova. Opravy byly provedeny v hodnotě 310 tisíc korun.

Díky dobrému hospodaření se podařilo radním zajistit finanční prostředky na údržbu a opravy místních komunikací, a to nad rámec rozpočtu. V letošním roce je v rozpočtu schváleno více než 21 milionů, radní přidali dalších 7 milionů.