Na lanovku zažádáno

Na lanovku zažádáno
3.8.2009
Dne 30. 7. 2009 byla Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti předložena žádost o dotaci na projekt „Lanová dráha na Větruši“.

Následně bude procházet hodnocením.
Tento projekt je součástí Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem – Centrum.
Celkové náklady projektu: 79 068 271 Kč, dotace má činit 61 460 630 Kč.
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 15. 10. 2009.
Předpokládaný konec fyzické realizace projektu: 30. 6. 2010.

Projekt je součástí IPRM CENTRUM a jako takový byl dlouhodobě projednáván v rámci příslušných pracovních skupin. Již během přípravy IPRM CENTRUM byla nastolena problematika zajištění dopravní obslužnosti části širšího městského centra, lokality Větruše. Příslušnými orgány (Řídící výbor, IPRM, Rada města) byly zvažovány potencionální varianty řešení. Varianty zajištění dopravní obslužnosti byly podrobeny multikriteriálnímu hodnocení a transparentním způsobem byla vybrána ekologická a finančně přijatelná varianta lanové dráhy.

V realizační fázi Projektu bude vybudována lanová dráha na Větruši. Bude vybudována horní stanice lanové dráhy, prostory dolní stanice budou vybaveny vnitřním zařízením. Mezi stanicemi budou natažena lana a osazena přepravními kabinami. V závěru bude upraven terén horní stanice a provedeny sadové úpravy.

Cíle projektu:

  • zlepšení dopravní dostupnosti odloučeného území v centru města
  • přispět ke snižování dopravních externalit v centru města
  • zvýšit hodnotu městského centra a posílení jeho turistické atraktivity
  • posílit pozitivní vliv na podnikatelské prostředí, napomoci k tvorbě nových pracovních míst
  • přispět k odstraňování sociálních disproporcí a rozvoj rovných příležitostí.