Na Miladě byla zahájena druhá letní sezóna

Na Miladě byla zahájena druhá letní sezóna
6.6.2016
Sobotnímu slavnostnímu zahájení 2. letní sezóny na jezeře Milada nepřálo počasí. Přesto na zahájení dorazily stovky návštěvníků.

U příležitosti zahájení letní sezóny byl pro návštěvníky připraven bohatý program na celý víkend, speciality v bistru, kvalitní zmrzlina a mnoho dalších. Nechyběli ani vodní záchranáři, zoovláček a ani tradiční cyklozávod.

Slavnostního zahájení sezóny se zúčastnila primátorka Věra Nechybová, která společně se starosty ¨Svazku obcí jezera Milada převzala od Nadace ČEZ šek v hodnotě 300 tisíc korun.

Prostředky jsou určeny na značení cest na Miladě. Právě pro lepší orientaci v okolí jezera je nově osazeno barevně od­lišené značení jednotlivých cest a stezek určených jak pro pěší, tak pro příznivce cykloturistiky. V blízkosti jezera vznikají tři tematické okruhy věnované obcím zaniklým v dobách těžby hnědého uhlí. Na jednotlivých okruzích budou umístěny informační tabule popisující minulost daného místa a další užitečné informace, zároveň budou v blízkosti cest umístěny kilometrovníky s uvedenou vzdáleností a barevným označením daného tematického okruhu. Celý systém značení zároveň poslouží k rychlé orientaci pro potřeby složek integrovaného záchranného systému.

Jezero Milada je všem návštěvníkům k dispozici, přejeme krásné léto na Miladě.