Na potřeby každého prvňáčka jsou opět 2.000 korun

Na potřeby každého prvňáčka jsou opět 2.000 korun
4.3.2015
Poskytnutí finančních příspěvků pro žáky 1. tříd základních škol však bude s jasnými pravidly.

Radní odsouhlasili poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 korun na jednoho prvňáčka. S prostředky budou samozřejmě hospodařit základní školy, které pro prvňáčky nakoupí potřebné školní pomůcky. Pro nákup pomůcek však bude odborem školství vytvořena metodika pro čerpání a vyúčtování prostředků, která dosud chyběla.

Metodiku bude schvalovat rada města, aby zajistila hospodárné a spravedlivé naložení s prostředky určenými pro prvňáčky.