Město získalo dotaci 1,5 milionu korun

Město získalo dotaci 1,5 milionu korun
1.7.2013
Projekty prevence kriminality města Ústí nad Labem podpořilo Ministerstvo vnitra částkou 1,5 mil. korun. Je to druhá nejvyšší dotace v Ústeckém kraji.

V rámci povinné spoluúčasti pro získání dotace na projekty prevence kriminality se město Ústí nad Labem zavázalo poskytnout finanční částku 185 tis. Kč.

Město uspělo s pěti projekty. Realizátory jsou Městská policie a neziskové organizace. Na asistenty prevence kriminality Městské policie je určeno 1 209 000 korun. Umožní to zachování čtyř asistentů v Předlicích a rozšíření o dva asistenty v Krásném Březně a o dva v Mojžíři. První asistenti kriminality se v Předlicích objevili vloni na podzim a osvědčili se zejména při řešení drobných přestupků, dohledu nad hrajícími si dětmi a urovnávání sousedských sporů.

Projekt Myslíme na Vás byl podpořen 52 000 korunami. V jeho rámci se strážníci Městské policie setkávají se seniory, aby je poučili o možných rizicích, o bezpečném chování a také o sebeobraně.

Podpořen byl také projekt Dobrovolnického centra V Ústí nad Labem řešíme společně, který získal dotaci 133 000 Kč. Projekt je zaměřen na spolupráci kurátorů a neziskových organizací, které se věnují dětem a rodinám. Dotace 79 000 Kč pro projekt Rok bez průšvihů organizace Člověk v tísni podpoří aktivity v sociálně vyloučených lokalitách Předlice a Nový Svět. Na stimulační a výchovné programy pro děti a mládež ze sociálně vyloučené lokality Střekov ve věku od 6 do 18 let získal projekt, který realizuje Oblastní charita Ústí nad Labem, dotaci 31 000 Kč.

Projekty zaměřené na prevence kriminality jsou jedny z nejdůležitějších a město Ústí nad Labem je podporuje. Na projekty jsme poskytli finanční spoluúčast ve výši 185 tis. Kč. Těší mě, že v letošním roce získalo město Ústí nad Labem vysokou finanční podporu. V rámci Ústeckého kraje jsme na pomyslném druhém místě s nejvyšší schválenou dotací od Ministerstva vnitra. Věřím, že podpořené projekty budou přínosem nejen pro cílové skupiny, ale i pro širokou veřejnost,“ řekl primátor Mandík.