Na Severní Terase se diskutovalo o bezpečí občanů

Na Severní Terase se diskutovalo o bezpečí občanů
13.11.2012
Setkání Fóra zdravého městského obvodu se konalo na Severní Terase. Zúčastnila se jej téměř stovka občanů, primátor města Vít Mandík a městský radní a starosta Severní Terasy Josef Macík.

Cílem projektu je vytvářet podmínky pro kvalitnější a zdravější život obyvatel města. Občané, kteří se účastní jednání Fóra, mají příležitost přispět k tomuto cíli svými názory, připomínkami a podněty.

Na Severní Terase se jako nejzávažnější problém řešilo bezpečí občanů, rušení klidu, vandalismus, ničení zastávek, dětských hřišť apod. a s tím i požadavek na návrat policejní služebny na Terasu. Dalšími diskutovanými tématy byly: neexistence spojnice pro pěší mezi Severní Terasou a Skřivánkem či spojení do centra města pro cyklisty. Očekávaným tématem byl hotel Máj. Diskuze vznikla i nad dopravní obslužností obvodu městskou hromadnou dopravou – zejména kvůli omezení linky 52 a dále kvůli nedostatečným intervalům mezi spoji. Velké emoce vyvolalo parkování a dalším problémem, který by měl být řešen, je pohyb psů, a to zejména s ohledem na nepořádné majitele, kteří po svých psech neuklízejí. Občané zároveň ocenili pořádání kulturních akcí v parku.

V diskusi vystoupil také Josef Macík, který občanům poděkoval za jejich připomínky. Jak uvedl, řadu věcí se obvodní radnice snaží řešit, dalšími problémy se zabývá i rada města a názory občanů jsou pro práci samosprávy vítaným přínosem.