Na Střekově se opravuje kanalizace a vodovod

Na Střekově se opravuje kanalizace a vodovod
14.10.2014
Jedná se o rekonstrukci 107 let staré kanalizace a vodovodu v ulicích Střekovské nábřeží a Třebízského.

Stavba byla zahájena v těchto dnech. V rámci 1. etapy začaly práce v ulici Třebízského, které budou dokončeny do 30. 11. 2014. Následně bude zahájena 2. etapa v ul. Střekovské nábřeží, podle klimatických podmínek začnou stavební práce ve 2. polovině února 2015. K dokončení stavebních prací má dojít nejpozději do 31. května 2015.

Stávající kanalizace je z betonu (ul. Střekovské nábř.), resp. z betonu a kameniny (ul. Třebízského). Pochází z roku 1907 a dnes je ve velmi špatném technickém stavu. Ve stejné lokalitě bude rekonstruován rovněž stávající litinový vodovod z roku 1913 (ul. Střekovské nábř.), resp. z roku 1905 (ul. Třebízského). Vlivem stáří je dožilý a opakovaně poruchový.

Rekonstruované úseky kanalizace a vodovodu zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou i odvádění odpadních vod pro přibližně 850 připojených obyvatel této lokality.