Na úpravu ZŠ a MŠ Vojanova město získalo dotaci

Na úpravu ZŠ a MŠ Vojanova město získalo dotaci
15.6.2015
Město tak na opravu vynaloží pouhých 600 tisíc korun.

Schváleno bylo přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavby na akci „Úspora energií v MŠ Vojanova“ uchazeči, který se umístil na prvém místě v pořadí, tedy SIM STAVBY spol. s r.o., s nabídkovou cenou 6.045.967,17 Kč. Termín pro podání nabídek byl 4. 5. 2015 a nabídku podalo třináct uchazečů.

Městu se podařilo na realizaci úspory energie získat dotaci v rámci Operačního programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.