Namátkové kontroly ubytoven pokračují

Namátkové kontroly ubytoven pokračují
7.10.2011
Včera v odpoledních hodinách proběhla za účasti náměstka primátora Jana Řeřichy další z řady kontrol ústeckých ubytoven.

Vzhledem k tomu, že jsou ubytovny častým zdrojem problémů v lokalitách, kde se nacházejí, přistupuje město Ústí nad Labem k preventivním kontrolám s cílem postupného zlepšení situace v těchto ubytovacích zařízeních a v jejich bezprostředním okolí. V rámci prováděných kontrol není vyjímkou zjištění řady porušení povinností na straně provozovatelů těchto zařízení. Problémy se ale nevyhýbají ani ubytovaným lidem. Kontrola často odhalí osoby, které tvrdí, že jsou v ubytovně pouze na návštěvě a nejsou zde přihlášeni. Všechny zjištěné prohřešky jsou zaznamenávány a následně řešeny.

Pravidelné kontroly jsou součástí naší dlouhodobé strategie. Velmi oceňuji bezvadnou součinnost složek Policie České republiky, služby cizinecké policie a naší Městské policie. Bez této spolupráce bychom nemohli být tak efektivní. Kontroly jsou často také reakcí na podněty občanů. Kupříkladu na Střekově jsem hovořil s lidmi, kterým tu nepřizpůsobiví lidé ničí zahrady. Není možné, aby se slušný člověk musel obávat o svůj majetek. Proti podobným jevům budeme vždy aktivně zasahovat,“ uvedl náměstek primátora Jan Řeřicha
Výsledky kontroly budou k dispozici až po vyhodnocení celé akce všemi zúčastněnými složkami.