Náměstkyně Kubcová na vernisáži ZŠ a ZUŠ Husova

Náměstkyně Kubcová na vernisáži ZŠ a ZUŠ Husova
14.3.2012
Vernisáž konaná na ZŠ a ZUŠ Husova ul. v Ústí nad Labem je první ze série vernisáží na účastnických školách k pilotní výstavě projektu o. s. Zapomenutí nazvané Stopy totality.

Výstavou provedou žáci ZŠ a ZUŠ Husova ul., Ústí nad Labem. Součástí vernisáže bylo mimo jiné odhalení panelu této školy, který se v kopii stane součástí celorepublikové výstavy projektu. Těžištěm dlouhodobého projektu Stopy totality je vlastní badatelská a autorská práce žáků a studentů ve věku od 10 do 19 let. Žáci mají za úkol vypátrat pamětníky, jejichž vzpomínky na převážně padesátá léta minulého století dosud nebyly zaznamenány. Výpovědi, dobové fotografie a dokumenty související s jejich příběhy porovnávají s nálezy v archivech a školními znalostmi. V rozhovorech získávají syrové výpovědi lidí, které často právě oni poprvé zachytí a zprostředkují zejména svým vrstevníkům. Z výsledků prací se postupně vytváří výstava, jejíž první část je k vidění na vernisáži. Z jednotlivých prací postupně vzniká ucelený motivační projekt doplněný autentickými video dokumenty a tištěnou metodikou. Projekt Stopy totality realizuje o. s. Zapomenutí v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK), financovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropským sociálním fondem. Nad projektem převzal záštitu generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. Slavnostní vernisáže se zúčastnili mimo jiné také starostka ÚMO Neštěmice Miloslava Válková a místostarostka ÚMO Neštěmice Lenka Jaremová.

Obdivuji, s jakým nasazením se žáci pustili do bádání a hledání pamětníků. Setkání a rozhovory s těmi, kdo osobně prožívali období totality je tím nejlepším způsobem, jak toto období naší historie dnešním dětem přiblížit. Tato forma práce je tou nejlepší cestou k tomu, aby i příští generace nezapomínaly na to, co je to bezpráví a totalita a jakou hodnotu pro nás představují svoboda a demokracie,“ hodnotila význam projektu náměstkyně Kubcová.

Výstava bude v tomto prostoru ukončena dne 27. března 2012.