Náměstkyně Kailová navštívila sběrné dvory

Náměstkyně Kailová navštívila  sběrné dvory
15.9.2009
Důvodem návštěvy byla informace z odboru životního prostředí, že došlo ke snížení zájmu občanů o naše sběrné dvory.

   V roce 2008 v nich odevzdali obyvatelé města o 336 t odpadů méně než v roce 2007. Proto dnes náměstkyně primátora navštívila sběrné dvory provozované na území města Ústí nad Labem společností AVE s.r.o., aby se ujistila, že vyhovují potřebám města a jeho obyvatel.

   "Třebaže se jednalo o neplánovanou návštěvu, můžeme konstatovat, že v našich sběrných dvorech je velice dobrý pořádek, a že patří určitě k nejlepším sběrným dvorům v celém našem kraji", dodala Kailová.

   Sběrné dvory přijímají zdarma od obyvatel města nejen elektrozařízení a elektrospotřebiče, objemné odpady, ale i všechny ostatní odpady, které vzniknou v jejich domácnosti – například nebezpečné odpady, oleje, pneumatiky. Sběrný dvůr ve Všebořicích pak navíc přijímá i stavební odpad (v množství 250 kg na jednu dodávku) a odpady ze zeleně. Podmínkou je, aby odpad do sběrného dvora předávali občané s trvalým pobytem v Ústí nad Labem a aby nepocházel z podnikatelské činnosti.

   Kailová apeluje proto na všechny občany, aby využívali možnosti odkládat své odpady do sběrných dvorů, aby využívali možností odevzdat nebezpečné odpady v určený den na stanovištích (zastávkách) sběru nebezpečných odpadů, aby předávali elektrospotřebiče a pneumatiky v rámci fungujícího kolektivního systému zpětných odběrů.

   Zároveň je důležité upozornit, že za odkládání všech druhů odpadů mimo vyhrazená místa tj. např. mimo odpadové nádoby, sběrné dvory atd., lze uložit pokutu dle zákona č.200/1990Sb., o přestupcích až do výše 50 000 Kč.

   V případě potřeby dalších informací o systému odpadového hospodářství v Ústí nad Labem se obraťte na pracovníky odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem. Informace jsou k dispozici i v elektronické verzi. Kalendář odvozu odpadů, se seznamem zastávek nebezpečných odpadů, je například uveřejněn na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz, či na stránkách svozové společnosti www.ave-ul.cz

Sběrné dvory - provoz, adresa
SD Krásné Březno má vjezd z ulice Švermovy a je otevřen ve všedních dnech od 8:00 do 18:00 hod a v sobotu od 8 do 14:00 hod. V tomto sběrném dvoře probíhá i dotřídění využitelných složek odpadů a jejich úprava tak, aby mohly být dodávány odběratelům k dalšímu využití.
- SD Všebořice naleznete, pokud v Havířské ulici, hned za světelnou křižovatkou u starých řadových garáží odbočíte doprava, a šikmo podél skladového areálu přijedete na čistou a dobře upravenou účelovou komunikaci, vedoucí přímo do areálu sběrného dvora a městské komunitní kompostárny. SD je pro Vás otevřen ve všedních dnech od 6:30 do 18:00 hod a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.