Nástup předem na linkách 17 a 62

Nástup předem na linkách 17 a 62
29.9.2008
Dopravní podnik města Ústí nad Labem zavede od 1. října celodenní nástup předními dveřmi i na linkách 17 a 62.

   Cílem je vyzkoušet toto opatření i ve frekventovaných spojích. Cestující budou o této změně informováni jak sdělovacími prostředky, tak prostřednictvím webových stránek Dopravního podniku, na informačním středisku společnosti i vývěsní tabuli před budovou DP. Na zastávkových jízdních řádech dotčených linek bude informace uvedena samostatně ve zvláštní poznámce s červeným zvýrazněním textu.


   Linka č. 17 je autobusová. Autobusy Citybus jsou vybavené digitálními panely, stejně jako trolejbusy typu TrM na lince 62. I na těchto vnitřních panelech budou cestující o nástupu přední dveřmi informováni běžícím textem.


   Dle dodatku číslo 1 Smluvních přepravních podmínek budou cestující povinni při nástupu do prostředků MHD předložit řidiči bez vyzvání platný jízdní doklad. Kontrola jízdních dokladů řidičem může být ve vybraných dnech nahrazena přepravními kontrolory.
Dopravní podnik vyzkoušel nástup předem od letošního 1. září v omezeném časovém režimu na linkách 4, 6, 12, 13, 15, 53, 56, 101 a 102.