Nasvětlení přechodu pro chodce ve Všebořické ulici dokončeno

Nasvětlení přechodu pro chodce ve Všebořické ulici dokončeno
17.12.2014
Do ostrého provozu byl uveden další prvek zvyšující bezpečnost chodců na území města Ústí nad Labem.

Náklady na pořízení tohoto nasvětlení činily 250 tisíc korun. Nasvětlení přechodu pro chodce bylo realizováno v rámci projektu Osvětlíme přechody, který připravuje Nadace ČEZ v grantovém řízení Podpora regionů.

Právě pro přechod pro chodce v ulici Všebořická hlasovali účastníci ankety. Tu vypsala Nadace ČEZ a současně byla jeho realizace při výběru projektů podpořena i odborníky na bezpečnost.

Statutární město Ústí nad Labem bylo pak se svojí žádostí o nadační příspěvek úspěšné a Nadace ČEZ poskytla grant v plné výši nákladů na stavbu.