Naučná stezka jezero Milada otevřena

Naučná stezka jezero Milada otevřena
24.9.2013
Otevření Naučné stezky jezero Milada se u radnice v Chabařovicích zúčastnilo na sto lidí. Od zajímavých zážitků je neodradila ani mlha.

Na začátku stezky se sešli turisté, rodiče s dětmi a cyklisté všech věkových kategorií. Připravena pro ně byla trička a občerstvení. Přítomné přivítal předseda správní rady Dobrovolného svazku obcí jezero Milada Josef Kusebauch, který ocenil spolupráci s Palivovým kombinátem Ústí.

Všichni společně se vydali kolem chabařovického hřbitova na trasu. Na začátku lipové aleje byla přestřižena páska a další zastávka následovala u zasypané těžební jámy Černé Máry. Zde vysvětlil ředitel Palivového kombinátu Petr Lenc, jakým způsobem se monitorují stará důlní díla, aby byla zajištěna bezpečnost, u následující tabule věnované komplexní revitalizaci oblasti jezera Milada pohovořil hlavní architekt města Ústí nad Labem Vladimír Charvát o vizích rozvoje této lokality. U poslední tabule stezky pod ocelárnou Josef Kusebauch informoval, jaký je systém biologické rovnováhy v jezeře a jak ho lze udržet pomocí dravých ryb.

Dobrovolný svazek obcí a palivový kombinát budou i nadále spolupracovat na postupném zpřístupňování oblasti. Bližší informace jsou na www.jezeromilada.cz, kde jsou k nahlédnutí fotky a články o otevření stezky a také reportáž ČT.

Společně s cyklokoordinátorem města Ústí nad Labem Jaromírem Veselým se připravuje napojení Milady na cyklotrasu spojující Teplice s krajským městem, takže brzo už budou moci cyklisté přijet na akci na Miladě na kole bez toho, aby kličkovali v automobilovém provozu.

Máte-li zájem o zasílání novinek o jezeře Milada, ozvěte se na marta.saskova@mag-ul.cz.