Návrh stabilizace Fotbalového klubu Ústí nad Labem formou půjčky

Návrh stabilizace Fotbalového klubu Ústí nad Labem formou půjčky
18.6.2015
Radní se shodli na potřebě bezodkladně řešit situaci Fotbalového klubu Ústí nad Labem.

Fotbalový klub Ústí nad Labem se nachází v neutěšené finanční situaci, která hraničí s platební neschopností. Primární příčinu stavu lze hledat v nevhodně nastavené legislativě upravující financování profesionálního sportu z veřejných prostředků, z titulu nepovolené veřejné podpory. Proto rada města odhlasovala návrh poskytnout půjčku ve výši 3 milionů korun jako zálohy na navýšení základního kapitálu společnosti FK Ústí nad Labem.

Tento krok rady města musí ještě projít schvalovacím procesem zastupitelstva města.