Návštěva ministra životního prostředí

Návštěva ministra životního prostředí
15.1.2015
Co všechno viděl ministr životního prostředí v Ústí nad Labem.

Ministr životního prostředí Richard Brabec si prohlédl ZŠ Vojnovičova, která má léta připraven projekt na zateplení. Na Střekovském nábřeží diskutoval se starostou místního obvodu Ing. Miroslavem Štráchalem o dalších protipovodňových opatřeních. V Předlicích starosta centrální městské části Ing. Kamil Hýbner provedl Richarda Brabce zdevastovanou ulicí Na Nivách a probral s ním možnosti, jak do této lokality vrátit život. Na Severní Terase se ministr zastavil u hotelu Máj a konzultoval se starostou tohoto obvodu Pavlem Dufkem možné cesty, jak dosáhnout demolice této ruiny.

Pracovní návštěva Richarda Brabce v Ústí nad Labem, kterou zorganizoval radní pro investice Pavel Štěpař, byla první, rozhodně ale ne poslední.

Potvrzuje to i úryvek z rozhovoru, který ministr životního prostředí Richard Brabec poskytl žákům ZŠ Vojnovičova. Ti se ministra životního prostředí zeptali:

Jak se vám líbí naše nová Učebna v přírodě?

„Je moc hezká. Rybníček by bylo dobré vidět i na jaře a já se pokusím přijet ještě podívat. Váš projekt, jak učit ekologii a ochranu životního prostředí, je tou správnou cestou. Nejlepší je totiž pozorovat přírodu na vlastní oči.„


Na Střekovském nábřeží se do diskuse s ministrem a starostou zapojili i občané


Co s ulicí Na Nivách - diskutují Pavel Štěpař, Richard Brabec a Kamil Hýbner


Interview s žáky ZŠ Vojnovičova


Poslední zastávkou byla ruina hotelu Máj