Návštěva v partnerském městě Vladimir

Návštěva v partnerském městě Vladimir
19.8.2013
Delegace z Ústí nad Labem se zúčastnila oslav vzniku partnerského města Vladimir v Ruské federaci.

Delegaci Ústí nad Labem vedl primátor Vít Mandík, členy delegace byli: náměstkyně primátora Zuzana Kailová, radní Miroslav Král a zastupitelé Marcela Trbolová-Berčíková a Viktor Malinkovič.

Ústeckou delegaci přijali představitelé města Vladimir Sergej Sacharov a Andrej Šochin. „Přijetí bylo velmi přátelské a srdečné. Hovořili jsme o dalších možnostech naší spolupráce, která má dlouholetou tradici,“ uvedl primátor Mandík.

Zástupci Ústí nad Labem se zúčastnili pestrého programu oslav města Vladimír. Městských slavností se zúčastnily také delegace z kyperské Larnaky, Bobrujsku z Běloruska, Gagry z Abcházie a z Palestiny.

Vladimir je průmyslové město vzdálené necelých 200 km od Moskvy. Město bylo založeno v roce 1108 a po století patřilo k hlavním oporám ruské říše. S Ústím nad Labem má partnerské vztahy od roku 1966. V jejich rámci probíhala zejména kulturní a společenská výměna.