Nedělní povodňová komise

Nedělní povodňová komise
16.1.2011
Také dnes se sešla povodňová komise města, která projednávala aktuální vývoj ve městě. Především se zaměřila na dopravní situaci.

   „Podle posledních prognóz očekáváme kulminaci dnes v noci nebo zítra ráno, kdy hladina Labe dosáhne 780 cm. Tato hranice by podle Povodí Labe i Ohře neměla být překročena. Na zítřejší ráno je předpověď 750 cm a zvolna klesá“, upřesnil primátor města Vít Mandík.

  V průběhu noci byla uzavřena křižovatka U Pěti oblouků. Doprava byla převedena na variantu 2 mosty. Dále byla uzavřena v obou jízdních pruzích ulice Žižkova. Objízdná trasa je vedena pro osobní automobily ulicí Tovární. Zároveň byl uzavřen přístup do ulice Veslařská ve směru od Krásného Března. „I nadále zůstává uzavřena Přístavní ulice. „Na D8 i ve směru od Lovosic byla přijata opatření, která povedou k odklonu nákladní dopravy tak, aby se kamiony úplně vyhnuly městu. Zároveň už probíhá čištění vpustí a chystáme také úklid komunikací. Městská policie také využila člunu, díky kterému provádí kontrolu zatopených oblastí“, doplnil náměstek primátora Jan Řeřicha.

  Kompletní trolejbusová doprava směr Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř byla nahrazena v celých trasách náhr. autobusovou dopravou. Zatím bez přerušení je v provozu linka č. 15, dojde-li ke zvýšení hladiny o dalších cca 10 -20 cm, přijme ústecká MHD tato opatření:

Vaňov – linka číslo 15
Dopravní obsluha městské části Vaňov bude zajištěna ve spolupráci s Českými drahami. Ze stanice Ústí nad Labem – hlavní nádraží bude počínaje 04:00 hodin vypravována náhradní vlaková doprava do náhradní improvizované zastávky, nacházející se poblíž zastávky MHD „Vodárna“. Autobus MHD bude označen číslem linky 15 a bude přizpůsoben možnostem ČD. Náhradní doprava bude ukončena ve 23:20 hodin. Rozsah a způsob dopravy na další dny bude upřesněn dle vývoje povodně.
Poznámka: Tato varianta platí pro případ, že bude uzavřena kruhová křižovatka pod Větruší a nebude možno provozovat linku č.15 v celé trase.

V obou směrech jsou linky číslo 2, 13 a 19 vedeny po objízdné trase Tovární ulicí.

Opatření na zítřek:
Krásné Březno, Pod Vyhlídkou, Neštěmice, Skalka, Mojžíř
Trolejbusové linky č.: 51, 56 a 57 ve směru na Krásné Březno a dále budou ukončeny na Mírovém náměstí. Odtud bude zavedena náhradní kyvadlová autobusová doprava s označením linky „X“ do zastávky Autoškola. Zde budou cestující přestupovat zpět na trolejbusové linky č.: 51, 56 a 57, které budou pokračovat na své konečné. Ve směru do centra bude přeprava probíhat stejným způsobem.

Krásné Březno - Žežická
Trolejbusová linka č.55 bude ukončena na Mírovém náměstí. Odtud bude zavedena náhradní kyvadlová autobusová doprava v trase Mírové náměstí – Žežická – Mírové náměstí s označením linky č.55. Na Mírovém náměstí bude přestup zpět na trolejbus.

Linky č. 58 a 59 budou dočasně zrušeny.

V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na povodňovou linku města Ústí nad Labem 475 271 100.