Neplatiči za odpad mají šanci do konce října

Neplatiči za odpad mají šanci do konce října
26.10.2012
Lhůta pro zaplacení poplatků za odvoz odpadů byla prodloužena do konce října. Rozhodl o tom primátor Vít Mandík.

Lidé, kteří do 31. října 2012 splní svou povinnost a poplatek řádně uhradí, se nemusí obávat dalších sankcí – například zvýšení poplatku až na trojnásobek.

„Rozhodli jsme se k tomuto kroku, protože jsme vzali v úvahu, že někteří občané byli například v momentální finanční tísni, pohybovali se mimo město nebo na poplatek prostě zapomněli. To se může stát a dá se to pochopit. Po tomto termínu však nikdo nemůže s další shovívavostí počítat. Město bude poplatky důrazně vymáhat a to i s navýšením,“ uvedl primátor Mandík.

Občané, kteří zaplatí až v listopadu nebo v prosinci, budou mít zvýšený poplatek o 250 korun.
Povinnost zaplatit poplatek 500 korun za svoz komunálního odpadu se vztahuje na více než 90 000 obyvatel města. Zatím však nezaplatilo přibližně 27 000 lidí.

Učinit tak mohou v hotovosti v pokladně magistrátu, která je otevřena:

Pondělí

 8,00 – 11,00

 13,00 – 17,00

Úterý

 8,00 – 11,00

 13,00 – 15,00

Středa

 8,00 – 11,00

 13,00 – 17,00

Čtvrtek

 8,00 – 11,00

 13,00 – 15,00

Pátek

 8,00 – 11,00

nebo převodem na bankovní účet č. 882833329/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Ústí nad Labem (variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, za více osob rodné číslo společného zástupce, tj. 9 nebo 10 číslic bez lomítka).