Nevyměníš – nepojedeš!

Nevyměníš – nepojedeš!
8.9.2010
Povinná výměna se týká řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000, které jsou držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010!

  Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. 

Povinná výměna řidičských průkazů je stanovena v § 134 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).
 

Jste držitelem některého z uvedených řidičských průkazů?
Podejte žádost co nejdříve!
Co musím mít s sebou?
· platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas + doklad o trvalém pobytu)
· jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm

  • řidičský průkaz, kterému končí platnost

Kolik mě to bude stát?
Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od poplatku.

Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
Podle trvalého pobytu držitele řidičského průkazu – občané Ústí nad Labem v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8,(levý boční vchod z Lidického náměstí - přízemí) v úřední hodiny:
PO a ST od 8.00 do 17.00 hod.
PÁ od 8.00 do 11.00 hod.

Kdy mi bude vydán nový ŘP?
Nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popřípadě do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500 Kč).


Stav výměn řidičských průkazů v Ústí nad Labem:

měsíc

počet zbývajících průkazů 2010

aktuálně vyměněno

leden

8 733

554

únor

8 179

414

březen

7 765

349

duben

7 416

388

květen

7 028

323

červen

6 705

247

červenec

6 458

232

srpen

6 226

224

Z uvedené tabulky vyplývá, že do konce roku 2010 zbývá ještě vyměnit 6 226 řidičských průkazů. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme výměnu řidičských průkazů neodkládat. S blížícím se koncem stanoveného termínu pro výměnu řidičských průkazů, což je 31. prosince 2010, lze očekávat zvýšený zájem a tedy reálné nebezpečí dlouhých čekacích lhůt jak na podání žádosti o výměnu řidičského průkazu, tak také na vydání řidičského průkazu.
Pokud si nestihnete vyměnit řidičský průkaz, pozbude po 31. prosinci 2010 řidičský průkaz platnost. Tyto neplatné řidičské průkazy neopravňují k řízení motorových vozidel. Pokud by osoba řídila motorové vozidlo s neplatným řidičským průkazem, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč.
Neplatný řidičský průkaz lze vyměnit i po uplynutí stanovené doby pro výměnu, ale žadatel musí zaplatit správní poplatek 50,- Kč.
Doporučujeme Vám výměnu řidičských průkazů neodkládat!