Neziskovky se učily komunikaci

Neziskovky se učily komunikaci
11.6.2008
Vzdělávání manažerů neziskových organizací pro PR a komunikaci bylo včera ukončeno závěrečnou konferencí v Ústí nad Labem.

   Závěrečná konference na téma „Využívání nástrojů marketingu, reklamy a public relations v neziskovém sektoru“ se včera uskutečnila v hotelu Vladimir. Stalo se tak u příležitosti ukončení vzdělávacího programu manažer pro komunikaci a PR v neziskovém sektoru. 

   Součástí konference byla výstava plakátů prezentujících organizace, které se účastnily vzdělávání. Tyto plakáty byly jedním z výstupů projektu a účastníci si je ve spolupráci s lektory vytvářeli při workshopech.

   Projekt realizovalo Centrum komunitní práce Ústí nad Labem díky finanční podpoře ESF, státního rozpočtu ČR a Ústeckého kraje. Jeho cílem bylo rozšířit nabídku dalšího profesního vzdělávání pracovníků neziskového sektoru, podpořit jeho kvalitu a vyšší dostupnost a nabídnout pracovníkům neziskovek takovou oblast dalšího vzdělávání, která je v ČR dosud málo preferována a rozvinutá - PR, marketing a reklamu.

   V rámci projektu tak byl vytvořen a zrealizován stejnojmenný vzdělávací program. Probíhal více než jeden rok a účastnilo se ho zhruba šest desítek osob. Celý program se skládal ze tří na sobě nezávislých, avšak tématicky navazujících modulů. První byl věnován marketingu, druhý byl zaměřen na téma reklama a třetí na public relations.

   Úspěšní absolventi jednotlivých modulů získali po splnění všech předepsaných podmínek osvědčení o absolvování. Nejúspěšnější absolventi, kteří prošli celým modulem, obdrželi osvědčení akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro PR – manažera.

   Podrobné informace lze nalézt také na webových stránkách projektu www.pr-manazer.cz.

   Nositelem projektu je Centrum komunitní práce Ústí nad Labem, partnerem občanské sdružení White Light 1 a manažery projektu Martina Źelinová Langweilová a Vladimíra Svobodová.


Závěrečné konference, kde se manažeři neziskových organizací učili komunikaci

a public relations, se zúčastnila i radní města Zuzana Kailová.


Plakáty neziskovek byly jedním z výstupů projektu.