Normální je nekouřit

Normální je nekouřit
17.10.2014
Za podpory Zdravého města Ústí nad Labem a KHS Ústeckého kraje uspořádal 14. října 2014 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem seminář k programu Normální je nekouřit.

V rámci semináře byli pedagogové seznámeni s metodickými listy, které pomáhají naplňovat cíle a výstupy tematického okruhu Člověk a jeho zdraví, který je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět Rámcového vzdělávacího programu pro 1. stupeň ZŠ. Současně každá škola obdržela kompletní metodiku, včetně CD s metodikou pro práci s interaktivní tabulí.

Celkem se akce zúčastnilo 50 pedagogů a pracovníků v primární prevenci ze 40 základních škol z Ústí nad Labem a Teplic.