700 korun ke každé vstupence z rozpočtu města

700 korun ke každé vstupence z rozpočtu města
21.2.2014
Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o. p. s. se nepřihlásilo do grantového řízení. Vedení města k tomu vydalo toto prohlášení:

 

Vedení města vyslovuje politování nad tím, že se pro nezodpovědný přístup ředitele a uměleckého šéfa Činoherního divadla města Ústí nad Labem o.p.s. nepodařilo obnovit divadelní provoz. Současně ujišťuje obyvatele města, že činohra v Ústí nad Labem bude zachována a bude jim v budoucnosti přinášet umělecké zážitky a potěšení.

Město Ústí nad Labem nabídlo představitelům divadla možnost získat pro rok 2014 v 1. výzvě grantovém řízení 8.000.000 Kč. O přidělení grantu mělo rozhodnout Zastupitelstvo již 3. 3. 2014. Částka v této výši by znamenala, že ke každé prodané vstupence by město každému divákovi Činoherního divadla města Ústí nad Labem o.p.s. připlatilo 700 korun z městského rozpočtu.

Jedinou podmínkou bylo podání jednoduché žádosti o grant v termínu do 20. 2. 2014. Důvodem tohoto požadavku bylo, že v dnešní době již není možné poskytovat mnohamilionové částky z veřejných prostředků soukromému subjektu, aniž by bylo přesně stanoveno, na co jsou peníze určeny a jak bude jejich použití kontrolováno.

Správní rada Činoherního divadla města Ústí nad Labem o.p.s. opakovaně uložila řediteli Čepkovi, aby žádost o grant zpracoval a předložil, protože se jedná o jediný možný způsob, jak získat více než polovinu rozpočtu divadla z rozpočtu města.

Při návštěvě představitelů ministerstva kultury 18. 2. 2014 nabídlo město jako vstřícný krok k přidělenému grantu navíc bezplatný pronájem divadelní budovy (resp. roční příspěvek na nájemné ve výši 1.000.000 Kč) a smluvní zajištění financování ve výši 8 + 1 milion Kč na čtyři roky, tedy do roku 2017. Již dříve rada města rozhodla o snížení nájemného o 400.000 korun a posunutí splatnosti na konec čtvrtletí.

Na základě vstřícného kroku města přislíbili zástupci divadla představitelům ministerstva, že žádost o grant podají a zajistí tak divadlu jistotu financování na čtyřleté období. Bohužel již za dvě hodiny po odjezdu náměstka ministra kultury jsme se dozvěděli z idnes.cz a z deniku.cz, že se vedení divadla rozhodlo žádost o dotaci nepodat.

Dne 19. 2. 2014 proběhlo jednání představitelů města se zástupci herců Činoherního divadla města Ústí nad Labem o.p.s. Detailně byly diskutovány problémy v řízení a hospodaření divadla, chybějící komunikace a nulová aktivita vedení divadla při získávání finančních prostředků. Ukázalo se, že herci mají informace buď nedostatečné, nebo zkreslené. Představitelé města je znovu informovali o vstřícných krocích. Po jednání šli herci diskutovat s vedením divadla a ostatními kolegy o podání žádosti o grant, ale nebyli úspěšní.

Dne 19. 2. a ještě 20. 2. 2014 probíhala jednání některých zastupitelů se členy divadelního souboru ve snaze upozornit ředitele a uměleckého šéfa divadla na vážnost situace a zásadní důsledky jejich rozhodnutí na osudy divadla a jeho zaměstnanců. Jednání ale ztroskotala na neochotě k dohodě a kompromisu, na osobních a politických ambicích několika jedinců.

Město podnikne takové kroky, které zajistí budoucnost činoherního umění v Ústí nad Labem a zachování a další rozvoj tradice Činoherního studia.