Ústí nad Labem podpořilo cyklisty dalšími 4 miliony korun

Ústí nad Labem podpořilo cyklisty dalšími 4 miliony korun
22.5.2014
Rada města přidala díky dobrému hospodaření města v loňském roce 4 miliony korun na podporu cyklistických opatření.

Ústí nad Labem tak spolu s prostředky v rozpočtu již vyčleněnými uvolní v letošním roce na koncepční podporu cyklistiky celkem 6,2 mil. Kč. „Prostředky budou použity na dopravní opatření ve prospěch cyklistů, na podporu cykloturistiky i na podporu volnočasových aktivit a cyklistického sportu. Paleta opatření, která město hodlá letos realizovat ve prospěch cyklistů, je opravdu pestrá a rozsáhlá,“ vysvětlil primátor Vít Mandík.

Největší část cyklorozpočtu je určena na výstavbu první etapy cyklostezky, která v budoucnu spojí Krušné hory s Labskou cyklostezkou a umožní bezpečný průjezd cyklistů městem z Bukova až do centra.

Na komunikacích, kde to umožní jejich šířkové parametry, budou postupně vyčleňovány oddělené jízdní pruhy pro cyklisty. Pilotním projektem se stanou plánované úpravy dopravního značení v ulici Neštěmická.

Široké spektrum služeb pro cykloturisty nejen na Labské stezce nabídne tzv. cyklopoint. V plánu je realizovat dopravní opatření na Benešově mostě tak, aby se cyklisté mohli dostat bezpečně z jednoho břehu řeky Labe na břeh druhý.

Nezanedbatelnou částku město Ústí nad Labem v letošním roce věnuje na přípravu koncepčních a projektových materiálů. Bude pokračovat příprava Cyklogenerelu, aby bylo možno jeho koncept předložit veřejnosti ještě v letošním roce. Nově budou zahájeny projekční práce na přípravě pro cyklisty bezpečné trasy z Neštěmic do centra.Realizovaná bude úprava dopravního značení v centru, aby cyklisté mohli středem města.