Výstavba okružní křižovatky pod Větruší

Výstavba okružní křižovatky pod Větruší
8.8.2014
Okružní křižovatka pod Větruší se postupně mění v krásnou zelenou oázu.

Po loňských povodních a následnému budování protipovodňových opatření na kruhovém objezdu byl vypracován projekt na výsadbu nové zeleně, který svým řešením symbolizuje a charakterizuje tuto oblast.

Zkrášlování křižovatky začalo v květnu, kdy byl kruhový objezd odplevelen. Na začátku června se ze země dobývalo 5 platanů, které byly připraveny pro následné přesazení. Současně se prováděly hrubé terénní práce. Použity byly druhy kamenů, které se v naší lokalitě nejčastěji vyskytují, tedy porfyr, čedič a znělec.

Vysazeny byly také 3 borovice černé, v nejbližší době by se měly vysazovat soliterní keře a trvalky jako například třapatka (Rudbeckia fulgida var.deamii) nebo okrasná tráva ozdobnice čínská (Miscanthus sinensis).

Díky použití štěrkové drti a menšímu množství rostlin se také sníží případné poškození při povodních.

Dílo, jehož cena je více jak 750 tisíc korun bez DPH, by mělo být předáno do konce března roku 2015.