Povodí Labe provede cvičnou montáž protipovodňové ochrany

Povodí Labe provede cvičnou montáž protipovodňové ochrany
20.11.2014
Cvičná montáž části mobilního hrazení protipovodňové ochrany levého břehu města Ústí nad Labem proběhne 22. 11. a 23. 11.

Cvičnou montáž uskuteční investor stavby státní podnik Povodí Labe a to v následujícím rozsahu:

V sobotu 22. 11. mezi 8. a 12. hodinou v ulici U Podjezdu a U Cukrovaru v Krásném Březně a mezi 12. a 16. hodinou v centru města v ulicích Malá Hradební, K Můstku, Předmostí, na křižovatce Důlce a u Benešova mostu. V neděli 23. 11. bude cvičná montáž pokračovat v centru města mezi 8. a 10. hodinou v ulici Předmostí a na křižovatce ulic Předmostí a Přístavní pod Mariánskou skálou a mezi 10. a 14. hodinou na křižovatce ulic Pražská a Žižkova pod Větruší, na kruhové křižovatce pod Větruší a v ulici Žižkova. Z důvodu cvičné montáže mobilního hrazení bude v uvedených časových intervalech úplná uzavírka silničního provozu v ulici U Podjezdu a U Cukrovaru v Krásném Březně a dopravní omezení v ulicích Malá Hradební, Předmostí, na křižovatce ulic Předmostí a Přístavní pod Mariánskou skálou, na křižovatce Důlce, na nájezdu na Benešův most, na křižovatce ulic Pražská a Žižkova pod Větruší, na kruhové křižovatce pod Větruší a v ulici Žižkova.

Více o stavbě:

tavba byla realizována v období 09/2012 – 4/2014 a linie protipovodňových opatření je tvořena podzemními konstrukcemi (injektážní clony), mobilními protipovodňovými zábranami, pevnými stěnami a zesílením železničního tělesa pro omezení propustnosti podloží. Celková délka ochranných prvků činí 906 m (zdi) a 487m (mobilní hrazení). Cvičná montáž slouží k prověření praktických činností směřující k včasné instalaci v případě nebezpečí povodně.