Oprava dlážděné plochy před budovou magistrátu

Oprava dlážděné plochy před budovou magistrátu
21.11.2014
Během tohoto víkendu a v průběhu následujícího týdne budou prováděny provizorní opravy dlážděné plochy před budovou magistrátu.

Provizorní opravy budou provedeny z důvodu zajištění bezpečnosti chodců. Celková rekonstrukce dlážděné plochy před budovou magistrátu města bude provedena dle zpracovaného projektu.