Finanční podpora spolku Činoherák Ústí

Finanční podpora spolku Činoherák Ústí
11.12.2014
Ústí bez Činoheráku je jako Praha bez Národního divadla. Proto posledním, ale jedním z nejdůležitějších bodů jednání rady města, byla podpora spolku Činoherák Ústí.

Ten vznikl v březnu 2014 jako projekt bývalých zaměstnanců, herců a příznivců Činoherního divadla a dnes je jediným subjektem zajišťujícím pro Ústí nad Labem a blízký region stálou profesionální činoherní scénu.

Spolek požádal vedení města o podporu a stabilizaci svého fungování. Ing. Jan Kvasnička, ředitel divadelního souboru Činoherák Ústí, seznámil radu města již na jejím 2. jednání nejen s historií spolku, ale také s jeho hospodařením a plánovaným rozpočtem, který byl sestaven podle reálného stavu v roce 2014 a na základě provozního rozpočtu Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s. v předchozích letech.

Vzhledem k tomu, že spolek byl kvůli napjatým vztahům s bývalým vedením města Ústí nad Labem nucen pokrýt veškeré náklady na činnost divadla v průběhu roku 2014 bez jakékoli dotace města, a zejména proto, že se mu díky obdivuhodnému vzepjetí dobré vůle podařil kulturně nedocenitelný husarský kousek a navzdory mnoha obtížím v našem městě a pro naše město zachránil a upevnil živou tradici Činoherního studia, rozhodli se radní města souhlasit s dotací ve výši jednoho milionu korun. „Je třeba konstatovat, že spolek byl od března tohoto roku ve svém mateřském městě opomíjen, přitom se jen díky němu podařilo zachovat 42letou tradici legendární scény,“ řekl primátor města Ing. Josef Zikmund. Dotace je navržena k pokrytí nákladů spolku do 31. 12. 2014 a bude společně s návrhem smlouvy o dotaci předložena ke schválení zastupitelstvu města. To se uskuteční dne 16. 12. 2014.

„Toto řešení odpovídá dobrým mravům. Chceme být partnery města a městu naprosto důvěřujeme,“ sdělil předseda výboru spolku Činoherák Filip Nuckolls.